FIN
ENG
SWE


THANKS
LEHDISTÖTIEDOTE Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen:
101 KAIKKIEN PUOLESTA
17.10.2015 – 22.11.2015

101 kaikkien puolesta on Ars  Fennica -palkitun taiteilijaduon uusi teoskokonaisuus, joka levittäytyy Helsingin Taidehalliin. Näyttelyssä katsotaan mielipiteiden ja tilastojen taakse – ja kuunnellaan, kun sata Suomen väestön poikkileikkausta edustavaa ihmistä puhuu mielipiteitä jakavista aiheista intiimisti kotonaan.

 
Kevään 2015 eduskuntavaaleista lähtien Kalleinen ja Kochta-Kalleinen ovat vierailleet yksityiskodeissa ympäri Suomea ja haastatelleet ihmisiä heidän henkilökohtaisesta suhteestaan teemoihin, joilla on taipumus herättää juupas eipäs -keskustelua mediassa. 100 haastateltavaksi valittua henkilöä muodostavat  tilastollisen poikkileikkauksen Suomen väestöstä ikänsä, sukupuolensa, maakuntansa sekä tulo- ja koulutustasonsa puolesta. Heistä 51 on naista ja 49 miestä, yksi on suorittanut tohtorintutkinnon, viisi on rekisteröityjä maahanmuuttajia, kuusi suomenruotsalaista, 30 asuu Uudellamaalla, yksi Avenanmaalla –  ja niin edelleen. Näyttelyn avautumisen hetkellä haastatteluja on kertynyt 93 ihmiseltä. Jäljellä olevat seitsemän lisätään teokseen näyttelyn puolivälissä.

Haastattelujen aiheena on 30  julkisesta keskustelusta poimittua väittämää maahanmuuttajakysymyksestä yksityistämiseen, ydinvoimaan, armokuoleman laillistamiseen ja jopa voin ja margariinin terveellisyyseroihin. Osallistujat pohtivat hyvinkin henkilökohtaisella tasolla kokemuksiaan, jotka vaikuttavat heidän käsityksiensä taustalla.

Näyttelyn nimiteos 101 kaikkien puolesta sisältää noin 65  tuntia videoituja haastatteluja. Tämän vuorovaikutteisen videoinstallaation "lepotilassa" vain haastateltujen hiljaiset kuvat näkyvät Taidehallin suurimmalle seinälle projisoituina. Yksi näyttelyvieras kerrallaan voi valita teoksen aiheista näkyviin haluamansa määrän vastauksia ja projektin sadasta ihmisestä ne, joiden suulla hän haluaa niistä kuulla. Teoksen nimeen viittava sadasyhdes onkin teoksen kulloinenkin  käyttäjä, muiden näyttelyvieraiden seuratessa teosta hänen valintojensa luomasta näkökulmasta.

Toisaalta sanalla 101 viitataan oppimiseen. Sitä käytetään kansainvälisessä opiskelumaailmassa  jonkin aiheen peruskurssin synonyymina, ja internet-kielessä sitä on alettu käyttämään yleissanana perustiedon esittelyyn. Ehkä 101 kaikkien puolesta  teosta voisi siis pitää myös mielipiteen muodostumisen 101:nä – peruskurssina sille, miten henkilökohtaiset kokemuksemme vaikuttavat koko maailmankuvaamme. Teos mahdollistaa ainutlaatuisen kuunteluharjoituksen tänä aikana, jolloin toisten kuuntelu ja heidän lähtökohtiinsa tutustuminen avoimin mielin tuntuu olevan radikaalein mahdollinen teko.

Kohtaaminen  sadan suomalaisen kanssa ja pohdinta vaikuttamisesta ja vaikutetuksi  tulemisesta on myös näyttelyn muiden teosten lähtökohtana. Vaikuttavien kirjojen kirjasto, joka vielä muodostumisvaiheessaan oli esillä kesällä Mäntän kuvataideviikoilla, on nyt näytteillä kokonaisuudessaan. Se koostuu 98 kirjasta, jotka ovat ratkaisevasti vaikuttaneet haastateltujen ajatusmaailman muokkautumiseen (kaksi sadasta ei osannut nimetä sellaista kirjaa). Entiset mielipiteet -teoksessa ihmiset lausuvat taakseen jättämiään mielipiteitä selkä kameraan päin käännettynä. Uloskäynnin kohdalla näyttelyvieraat voivat itse heittää pois – tai laittaa kierrätykseen – jonkin mielipiteen, jota he eivät enää tarvitse.

Taiteilijoita kiinnosti myös tilastojen käyttö ja niiden tulkintaan liittyvä valta yleisen mielipiteen muokkaamisessa. Laajemmalla tasolla näyttelyssä pohditaankin myös sitä, toimiiko edustuksellisuuden idea: voiko yksi ihminen tai pieni joukko ihmisiä koskaan edustaa "kaikkia"? Entä ketkä jäävät tilastojen ulkopuolelle?

Näyttelyn yhteydessä pidetään kaksi tapahtumaa:

1.11. klo 13 - 16.30
OPASTETTUJA RETKIÄ MIELIPIDEVIIDAKKOON
Kolme ihmistä, jotka oman työnsä kautta käsittelevät yhteiskunnallisia ilmiöitä ja vaikuttavat mielipiteisiin, esittelevät 65 tuntia haastattelumateriaalia sisältävän 101 kaikkien puolesta -teoksen valitsemastaan näkökulmasta. Jokainen esittely kestää noin 30 minuuttia, minkä  jälkeen seuraa keskustelua yleisön kanssa esille tuoduista näkökulmista.

klo 13 kahvitarjoilu
klo 13.15 Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen tervetuliaissanat
klo 13.30 - 14.30 Anna-Stina Nykänen, Helsingin Sanomien toimittaja ja kolumnisti
klo 14.30 - 15.30 Outi Kuittinen, tutkija, ajatushautomo Demos Helsinki
klo 15.30 - 16.30 Noora Dadu, näyttelijä ja ohjaaja


20.11. klo 16 - 20
LOVE, DEATH AND MARGARINE
Kalleisen ja Kochta-Kalleisen kokoama neljän tunnin sikermä, jonka he ovat valinneet teoksen sadan osallistujan noin 1500 videoidusta vastauksesta eri teemoihin. Tähän valikoidut haastattelut tekstitetään englanniksi.PROJEKTISTA Kuvittele  Suomi paikkana, jossa asuu sata ihmistä. Heistä 51 olisi naisia, 11 asuisi Helsingissä ja kolme Lapin läänissä, kaksi olisi muuttanut sinne Venäjältä, kaksi toimisi maanviljelijänä ja yhdellä olisi tohtorin tutkinto. Heistä 89 puhuisi suomea.

Etsimme sataa henkilöä edustamaan Suomessa asuvaa 5 451 270 ihmistä. Hakemamme poikkileikkaus Suomen väestöstä on määritelty yleisimpien tilastotietojen perusteella. Käyttämiämme kriteerejä ovat muun muassa ikä, asuinpaikka ja sukupuoli.

Kevään 2015 aikana vierailemme näiden sadan ihmisen – edustajan – luona ympäri Suomea. Kyselemme heidän mielipiteitään ja uskomuksiaan yhteiskuntaa jakavista aiheista. Haluamme erityisesti kuulla heidän käsitystensä muodostumiseen vaikuttaneista tarinoista ja kokemuksista – löytyykö taustalta vaikkapa merkittäviä tapahtumia lapsuudesta, kohtaamisia vaikuttavien henkilöiden kanssa, maailmankuvaa muuttaneita elämänkokemuksia tai suvulta perittyjä arvoja? Jokin mielipide saattaa olla hitaasti kypsynyt ja toinen on ehkä nopean oivalluksen tulos? Haastattelijoina toimimme me, Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen.

Tilastoilla on voimakas vaikutus mielipiteisiin ja politiikkaan. Tilastovisualisointien värikkäät pallot, pylväät ja laatikot eivät kuitenkaan kerro paljoakaan yksilöistä numeroiden takana. Eri ihmiset saattavat päätyä samaan "laatikkoon", vaikka heidän tarinansa olisivat täysin vastakkaiset. Haluamme päästä näiden tarinoiden jäljille.
Esitämme kuvaamaamme videomateriaalia näyttelyssämme Helsingin Taidehallissa lokakuussa 2015. Videon katsojat saavat ainutlaatuisen  mahdollisuuden tavata kerralla "koko Suomen" – ainakin tilastollisessa  mielessä.


SEURAA KIERTUETTAMME Voit seurata facebookin kautta haastattelumatkaamme läpi Suomen.


KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA KUKA VOI OSALLISTUA?
Etsimme mukaan projektiin sataa erilaista yli 10-vuotiasta ihmistä ympäri Suomen (alle 18-vuotiaat tarvitsevat vanhempiensa suostumuksen). He edustavat tilastollista otantaa Suomen väestöstä - tarvitsemme esimerkiksi 49 miestä ja 51 naista,  kolmen osallistujan tulisi olla Lapista, yhden Ahvenanmaalta ja niin edelleen. Ainoa keino selvittää, sovitko sinä hakemaamme otantaan, on ottaa meihin yhteyttä.

MINUA KIINNOSTAA OSALLISTUMINEN - MITÄ TEEN?

Ota meihin yhteyttä jonkin allaolevan yhteystiedon (s-posti, puhelin tai postiosoite) kautta. Muutamalla yksinkertaisella kysymyksellä tarkistamme, kuulutko sadan etsimämme henkilön joukkoon. Mikäli sovit etsimäämme otantaan, sovimme kanssasi ajan kotonasi tapahtuvaan haastatteluun.

MIKÄLI TULEN VALITUKSI SADAN JOUKKOON, TÄYTYYKÖ MINUN VALMISTAUTUA JOTENKIN?
Lähetämme sadalle osallistujallemme n. 30-kohtaisen kysymyskaavakkeen,  joka sinun tulisi täyttää ennen vierailuamme.

MITÄ JOS MINULLA EI OLE MIELIPIDETTÄ KAIKKIIN KYSYMYKSIINNE?
Voit täyttää kaavakkeessa vain haluamasi kohdat.

MITÄ TAPAHTUU VIERAILLESSANNE KOTONANI?
Käymme yhdessä kanssasi läpi esitäyttämääsi kysymyskaavaketta. Kysymme asioista ja tapahtumista, jotka ovat vaikuttaneet kyseisten mielipiteiden muodostumiseen. Haastattelut kuvataan videokameralla. Otamme sinusta myös muotokuvan valokuvakameralla.

PALJONKO MINUN TULISI VARATA AIKAA VIERAILUUNNE?

Noin kolme tuntia.

VOIKO TÄHÄN OSALLISTUA ANONYYMISTI?
Koska projektin ideana on esitellä yksilöt tilastojen takana sekä heidän tarinansa mielipiteisiin vaikuttajana, on tärkeää, että näyt videossa. Voit kuitenkin itse päättää haluatko, että nimesi tulee esille.

KEITÄ TE OLETTE?
Olemme Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen - kaksi kuvataiteilijaa, jotka ovat tehneet yhdessä erilaisia osallistavia projekteja jo yli kymmenen vuoden ajan. Viime vuonna saimme iloksemme Suomen suurimman taidepalkinnon Ars Fennican. Voit halutessasi tutustua esimerkkeihin aikaisemmista projekteistamme täältä www.studiokalleinen.net

MIKSI TEETTE TÄMÄN PROJEKTIN?

Ihmisillä on paljon erilaisia mielipiteitä eri aiheista, mutta millaiset elämäntarinat ovat vaikuttaneet käsitysten muodostumiseen? Meistä on tärkeää ottaa aikaa muiden kuuntelemiseen ja pohtia, miksi ihmiset ajattelevat niin kuin ajattelevat.
Olemme hyvin kiinnostuneita edustuksellisuuden kysymyksestä eri tasoilla. Siitä, kuinka tilastollista otantaa käytetään koko väestöä yleistävissä analyyseissa sekä siitä, miten tilastoja tulkitaan mediassa, ja miten tämä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Edustuksellisuus on myös tärkeä aihe politiikassa. Käyttämässämme demokratian mallissa päättäjät yrittävät edustaa meitä ja tekevät puolestamme päätöksiä. Mutta voiko kukaan edustaa minua? Tai meitä?
Meille tärkeä aihe on myös ennakkoluulot ja se, kuinka vaikea niitä on joskus erottaa mielipiteistä. Asettamalla ihmiset tiettyihin lokeroihin näemme heidät suuremman ryhmän edustajana sen sijaan että näkisimme edessämme yksilön.

VOINKO EHDOTTAA MUITA IHMISIÄ PROJEKTIIN?

Voit mielellään kertoa tutuillesi projektistamme ja pyytää heitä halutessaan ottamaan meihin yhteyttä.

MINULLA ON ENEMMÄN KYSYMYKSIÄ

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy!


KUINKA VOIN OTTAA YHTEYTTÄ? EMAIL: contact@1-0-1.info
PUHELIN: 046-522 1046