FIN
ENG
SWE


THANKS
INTRODUKTION Föreställ dig Finland som en plats för 100 människor: då skulle det finnas 51 kvinnor, 11 skulle bo i Helsingfors, 3 i Lappland, 2 skulle vara från Ryssland, 2 skulle vara bönder, 1 skulle ha en doktorsexamen, 89 skulle prata finska.

Vi söker 100 människor som bäst representerar Finlands 5.451.270 invånare. Detta representativa urval är baserat på välkända statistiska fakta, såsom kön, ålder. språk, inkomster, och annat.

Under våren 2015 vill vi resa omkring i Finland för att besöka dessa 100 människor - represanterna - i deras hem och fråga dem om deras världssyn, om deras åsikter i de frågor som delar vårt samhälle, vad de tror på, vad deras fördomar är. Vi vill även höra historierna och livserfarenheterna som format dessa åsikter och trosuppfattningar. Var det någon särskild händelse i barndomen, eller ett gradvist ändrande av åsikt? Intervjuarna är vi, bildkonstduon Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen.

Videomaterialet som insamlas på denna resa kommer att visas i en konstutställning i Konsthallen i Helsingfors i oktober 2015. Det slutgiltiga videoverkets åskådare får en unik chans att möta "hela Finland" på en gång, åtminståne statistiskt sett.

Statistik påverkar starkt våra åsikter och vår politik, men de statistiska bildernas färggranna pajer och lådor berättar inte mycket om de verkliga människorna bakom siffrorna. Ibland faller två människor i samma fack ; men deras historier är totalt olika. Vi vill göra dessa historier synliga.


FÖLJ OSS Du kan följa vår intervju turné runt om i Finland i facebook.


FRÅGOR & SVAR VEM KAN DELTA?
Vi söker efter människor från alla delar av Finland, 100 personer som är representativa för hela befolkningen. Till exempel söker vi 49 män och 51 kvinnor. Vi måste även se till att Finlands alla regioner är inkluderade. Till exempel behöver vi 3 personer från Lappland, 1 från Åland osv. Det ända sättet för dig att ta reda på om du passar in i urvalet av 100 personer är att kontakta oss för att kolla.

HUR DELTAR MAN?

Om du är intressarad att delta i projektet, kontakta oss ( se nedan för info). Med några enkla frågor tar vi sedan reda på om du kan vara en av de 100 personerna vi söker. Om du blir vald kommer vi överens om en tid för en intervju. Senare besöker vi dig i ditt hem och filmar en intervju.

BEHÖVER JAG FÖRBEREDA MIG FÖR ERT BESÖK?
Vi ber deltagarna fylla i ett formulär med cirka 30 frågor före vårt besök.

VAD HÄNDER OM JAG INTE HAR EN ÅSIKT OM ALLA ERA FRÅGOR?
Vi kan lämna bort frågor som du tycker att du inte har tillräckligt att säga om eller frågor som du inte vill svara på.

VAD HÄNDER NÄR NI KOMMER TILL MITT HEM?
I intervjun frågar vi dig om dina åsikter och din tro, utgående från ett brett urval av aktuella sociala och politiska frågor. Vi frågar dig även när och hur du omfattat dessa åsikter. Intervjun filmas och ljudet spelas in i ditt hem.

HUR MYCKET TID BORDE JAG RESERVERA FÖR ERT BESÖK?
I medeltal 3 timmar.

KOMMER DETTA ATT VARA ANONYMT?
Eftersom idén med projektet är att introducera individerna bakom statistiken och historierna bakom åsikterna, är det viktigt att du är synlig i videon.

VEM ÄR BAKOM PROJEKTET?
Vi är Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen - en konstnärsduo som har gjort många deltagande konstprojekt i Finland och utomlands under mer än 10 års tid. Här är vår hemsida, där du hittar mer info om våra aktiviteter www.studiokalleinen.net

VARFÖR GENOMFÖR NI PROJEKTET?
Folk har många olika åsikter om ett ämne; men vad är de personliga historierna bakom dessa åsikter? Vi tror att det är värt att ta tid och lyssna på varför människor tänker så som de gör.

Vi är även intresserade av frågan om representation. Den allmänna opinionen bildas genom att väga åsikterna hos en liten (representativ) del av befolkningen. I vår nuvarande form form av demokrati har vi beslutsfattare som försöker representera oss och göra beslut i vårt ställe. Men kan någon verkligen representera mig? Eller oss?

En tredje fråga som är relevant för oss: svårigheten att skilja åsikter från fördomar. Genom att placera folk i särskilda fack, ser vi dem som representanter för en större grupp, istället för att se individen framför oss.

KAN JAG FÖRESLÅ MÄNNISKOR SOM KUNDE DELTA?
Javisst, om du kommer att tänka på någon som skulle vilja delta, vänligen berätta åt hen om projektet / be hen att kontakta oss - det skulle vara toppen!

JAG HAR MER FRÅGOR
Kontakta oss, se nästa svar.

HUR KONTAKTAR JAG ER?

Per telefon, e-post, eller vanlig post. Se kontakt.KONTAKT EMAIL: contact@1-0-1.info
PHONE: 046-522 1046
MAIL: 101 : c/oKalleinen : Vartiosaari : 00840 Helsinki