FIN
ENG
SWE


THANKS
THANK YOU! The Participants
AND
Hanna-Maria Anttila
Nina Aspinen
Maija Blåfield
Kaskpar Brakis
Ulu Braun
Frank Brümmel
Tina Caven
Taru Elfving
Anne Euramaa
Mira Grönlund
Pasi Grönman
Terike Haapoja    
Outi ja Teuri Haarla
Satu Herrala
Rita Jokiranta
Tuula Kalleinen
Jukka Kalleinen
Ritva Kiisseli
Anni Kåhre    
Inga Kåhre-Maury        
Jan Kåhre
Markus Kåhre
SIrkku Kåhre
Elke ja Dieter Kochta
Saana Kotila
Irmeli Kokko
Satu Kouvalainen
Seppo Laaksonen
Juha Lahti
Terttu Lakaniemi
Kari Lakaniemi
Henna Laininen
Niina Lehtonen
Teemu Lehtonen
Sebastian Lindberg
Laura Lohikoski
Antti Majava
Pirjo Mononen
Elina Mäkinen
Pekka Mönttinen
Fanni Niemi-Junkola
Juha Niemi-Junkola
Erkki Ojanperä
Leena Ojanperä
Sini Puurunen
Ludvig Rietschel
Anna-Riina Soini
Reijo Sund
Riitta Taskinen
Tuula Tiittula

And all the people who helped us find the 100 participants!


TEAM Konsepti ja toteutus / Concept & Realisation
Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen

Tuottaja / Producer
Essi Ojanperä

Tuotantotiimi
Heini Puurunen
Laura Porola
Saana Kotila

Editointi
Nina Forsman
Tellervo Kalleinen


FUNDERS Koneen säätiö / Kone Foundation
Suomen Kulttuurirahasto / Finnish Cultural Foundation
AVEK, Elena Näsänen
Oskar Öflundin säätiö  / Oskar Öflund Foundation
Taiteen edistämiskeskus / Arts Promotion Centre Finland
YLE, Sari Volanen

SPONSOR OF JIM-TUOLI / CHAIR
Vivero Oy  / Design Ilkka Suppanen